Tag Archives: rahasia dibalik makna huruf hijaiyah

Tahu Gak Sih, Rahasia Dibalik Makna Huruf Hijaiyah ?

Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم seraya bertanya, “Apa makna huruf hijaiyah?”. Rasulullah صلى الله عليه وسلمberkata kepada Ali bin Abi Thalib, “Jawablah pertanyaannya, wahai Ali!”. Kemudian Rasulullah saw berdoa, “Ya Allah, jadikanlah dia berhasil dan bantulah dia.” Ali berkata, “Setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah.” Ia melanjutkan: Alif (ا): Ismullah (nama Allah), yang tiada Tuhan selain-Nya. Dia selalu hidup, Maha Mandiri dan Mahakuasa. Ba’ (ﺏ): al Baqi’ (Mahakekal), setelah musnahnya makhluk. Ta (ﺕ): al Tawwab (Maha Penerima Taubat) dari […]